مقالات

با ما بروز بمانید

اطلاعیه مهم ثبت نام

پاک آئین حسین
1397/2/29 08:03:53 — 455 بازدید اخبار

اطلاعیه مهم خرداد ماه 97

پاک آئین حسین
1397/2/26 04:58:14 — 673 بازدید اخبار

چگونه ریاضی را یاد بگیریم؟

پاک آئین حسین
1397/2/11 10:02:01 — 376 بازدید

مقابله با اضطراب

پاک آئین حسین
1397/2/8 10:37:20 — 413 بازدید

چند تکنیک برای کنترل و کمک به دانش آموزان بیش فعال

پاک آئین حسین
1397/2/8 07:38:53 — 362 بازدید

راه‌اندازی سامانه جدید

راهبر سیستم
1397/2/8 05:16:38 — 486 بازدید اخبار

راه های افزایش دقت و تمرکز حواس

پیکی نژاد غلامرضا
1397/2/3 20:21:52 — 1020 بازدید آموزشی

اردوی بازدید کاج سعد آباد - پنجم دبستان

پاک آئین حسین
1396/9/23 08:09:29 — 642 بازدید اخبار

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

آرشیوها

برچسب‌ها