راه‌اندازی سامانه جدید

پیاد‌سازی نرم افزار جامع مدرسه معلم

.

سیستم جامع مدرسه معلم

نصب و راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت مدرسه هوشمند معلم از ابتدای تابستان آغاز شد. این سیستم در راستای سیاست‌ هوشمند سازی و برقراری ارتباط بهینه و مدیریت کانال‌های ارتباطی بین کادر، اولیا و ذینفعان مدرسه در حال راه‌اندازی و بهره‌برداری در مدرسه می‌باشد.

مدیریت و کادر اجرایی مدرسه از هرگونه پیشنهاد اولیا در این خصوص استقبال مینمایند.