راه های افزایش دقت و تمرکز حواس

مطالبی مفید برای افزایش و تمرکز جهت استفاده معلمین

 • تهیه لیست و یادداشت برداری کارها و تکالیف مربوطه که توسط معلم ارائه می شود.

 • خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است، لذا کمی استراحت لازم است.

 • از روانشناس و مشاور کمک بخواهید.

 • زمانی که دانش آموز دقت می کند او را تشویق نمایید و پاداش بدهید.

 • از روش های مختلف تدریس استفاده نمایید.

 • معلم میبایستی جهت افزایش دقت کودکان از مطرح کردن مطالب تکراری خودداری نموده و موضوع را عوض کرده و از روش دیگری کمک بگیرد.

 • نحوه نشستن دانش آموز در کلاس درس بر تمرکز وی موثر است. لذا مراقب باشید دانش آموز در هنگام ارائه درس و ... سرش را به حالت خوابیده روی میز نگذارد و صاف  و درست بنشیند.

 • اگر مطلب به صورت شعر یا ریتمیک باشد موجب تقویت دقت دانش آموزان می شود.

 • نظم داشتن در امور تحصیلی بر تمرکز حواس می افزاید. کودکانیکه بی نظم هستند، دقت کمتری هم دارند.

 • به دانش آموزان کم دقت مسئولیت داده و او را در کارهای گروهی شرکت دهید تا بدینوسیله برخی مطالب را از دوستان خود فرا بگیرد.

 • اعتماد به نفس دانش آموز را با تشویق کردن افزایش دهید.

 • خواب و غذای کافی در افزایش تمرکز حواس تاثیر فراوان دارد. لذا دانش آموزان خواب آلود و یا گرسنه و حتی تشنه، کمتر به درس توجه می کنند.

 • سعی کنید اضطراب و افسردگی دانش آموزان را از بین برده و روحیه آنان را تقویت نمایید. زیرا استرس و افسردگی بر یادگیری اثر منفی می گذارد.

 • ورزش و بازی موجب افزایش دقت کودکان می شود.

 • اگر مطالبی که تدریس می شوند همراه با تصویر باشند بر میزان یادگیری دانش آموزان تاثیر فراوان دارند.

 • معلم میبایستی در دانش آموزان ایجاد انگیزه نماید. نداشتن انگیزه از علل بی دقتی است.

 • خنده باعث آرامش و تمرکز حواس می شود و باعث می گردد که دانش آموزان سریعتر یاد بگیرند و بیشتر دقت نمایند.

 • نوشتن با قلم، طبیعی تر و بهتر از تایپ کردن است. لذا در تکالیفی که به دانش آموز داده می شود به این موضوع دقت شود.

 • تصورات منفی و خیال پردازی ها میزان دقت کودکان و نوجوانان را کاهش می دهد.

 • معلم با طرح سوال های مختلف بر قدرت تفکر و افزایش دقت دانش آموزان نقش به سزایی دارد.

 • علاقه داشتن به موضوعی موجب تمرکز می شود.