چند تکنیک برای کنترل و کمک به دانش آموزان بیش فعال

بیش فعالی و دانش آموزان

 در این مقاله به معرفی چند تکنیک و ذکر مثال هایی برای کمک به دانش آموزان و کودکان بیش فعال می پردازیم :

مرحله اول : مادر یا درمانگر به کودک بیش فعال می گوید : فرض کن اینجا کلاس درس تو هست منم روی صندلی نشسته ام

 درمانگر روی صندلی می نشیند و تظاهر می کند که سر کلاس نشسته است ، بعد نیم خیز می شود که از جای خودش بلند شود  با صدای بلند اسم خودش را بگوید و به خودش دستور می دهد: "بشین سرجات وگرنه مشکل پیدا می کنی"

 بعد درمانگر سر جایش می نشیند و با صدای بلند به خودش می گود : " آفرین کارت خیلی عالی بود "

درمانگر چند بار این نمایش را برای کودک اجرا می کند و سپس به کودک می گوید : " حالا تو مثل من انجام بده ، فرض کن سر کلاست نشستی و دوست داری از جایت بلند بشی و بروی وسط کلاس یا بروی روی میز کناریت و مداد دوستت رو بگیری و سر به سرش بذاری ولی به خودت دستور بده بشین سر جات وگرنه مشکل درست می کنی بعد بشین و به خودت بگو آفرین به خودم کارم عالی بود "

وقتی کودک نقش را اجرا کرد درمانگر کودک را تشویق کند . این نقش چندین بار اجرا می شود تا کودک خوب یاد بگیرد و بعد درمانگر بگوید :" حالا همین بازی را انجام می دهیم ولی با صدای یواش به خودمون دستور می دیم حالا ببین من چه کار می کنم تو هم همین کار رو بکن."

درمانگر همان بازی را اجرا می کند و در دلش به خودش دستور می دهد و در دلش خودش را تشویق می کند بعد از کودک می خواد که این بازی را اجرا کند وقتی کودک خوب یاد گرفت درمانگر می گوید :" از این به بعد هر وقت سر کلاس خواستی بلند شوی همین کار را انجام بده ."

مرحله دوم :

این مرحله به عهده معلم می باشد . معلم  به کودک می گوید :" هر وقت سر جایت نشسته بودی من یه کارت آفرین می ذارم روی میزت بعد این کارت ها را جمع کن آخر ماه بهت جایزه میدم . سپس معلم هر ربع ساعت یک بار یک کارت مخصوص آفرین با صورتک خندان روی میز کودک بگذارد به طوری که بقیه کودک ها نبینند که نظم کلاس به هم بخورد .

مرحله سوم اینکه معلم در هر زنگ کلاس دو بار به کودک ماموریتی دهد تا کودک از جایش بلند شود، مثلا او مسئول پاک کردن تخته باشد ، یا به دفتر مدرسه رفته و چیزی بیاورد ، یا  اینکه برود آب بخورد و برگردد ،  بگوید: "این ماژیک را بگذار روی وایت برد یا ماژیک را از روی وایت بورد به من بده ، بیا این صندلی من را کمی جا به جا کن" و... معلم می تواند یک لیست از اینگوه کارها داشته باشد که هر روز اجرا کند .

نکته مهم این است که هر وقت کودک از سر جایش بلند شد معلم بدون هیچ حرفی و بدون هیچ نگاهی دست کودک را بگیرد و سر جایش بنشاند ، زیرا بروز هر عکس العملی منجر به تقویت رفتار کودک (بلند شدن و ...) خواهد شد .