انواع اردوهای مدرسه معلم

معرفی اردوها و گردهمایی های ویژه در دبستان پسرانه معلم

Odoo image and text block

اردوی پدران و پسران

با هدف ایجاد ارتباط بهتر بین پدران و پسران و اردوهای پدران و پسران معمولا در هر سال تحصیلی برگزار و با استقال خوب دانش آموزان و اولیا آنها قرار می گیرد. این اردوها معمولا با دعا و زیارتنامه در ابتدای روز تعطیل شروع و با صرف صبحانه دسته جمعی، جلسه کوتاه آموزش و هم اندیشی پدران، انجام بازی ها و مسابقات جذاب و پر هیجان، نماز جماعت و صرف ناهار پایان می پذیرد.

 

اردوی مادران و پسران

با هدف ایجاد ارتباط بهتر بین مادران و پسران و اردوهای مادران و پسران معمولا در هر سال تحصیلی برگزار و با استقال خوب دانش آموزان و اولیا آنها قرار می گیرد. این اردوها معمولا خارج از محیط مدرسه و با مشارکت و برنامه ریزی مادران انجام می شود.
Odoo text and image block
Odoo image and text block

اردوهای دانش آموزی

این اردوها معمولا با هدف ایجاد شادابی بیشتر در دانش آموزان و کسب مهارت های زندگی انجام می شود.