یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

مجتمع آموزشی معلم با نیت خیر موسسان و به صورت وقف آغاز به کار کرد.مجتمع آموزشی پسرانه معلّم
با نیّت پرورش بچّه های مسلمان، در محیطی سالم از جهت علمی و اخلاقی، از سال 1369 تأسیس شد

و شروع به کار دبستان پسرانه از سال 1372 می باشد.

از سال 1372 تا 1384 تمامی پایه های تحصیلی دوره ی ابتدایی در یک دبستان متمرکز بود، اما از سال 1385 به بعد مقطع دبستان به دو دبستان1 و 2 تقسیم شد. دبستان معلم1 با پایه های آمادگی، پیش دبستان اوّل و دوم و دبستان معلم 2 با پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم می باشد. 


اساسنامه موقوفه معلم

هو الواقف بالضّمائر

 

 حمد بي‏حصر و سپاس بيقياس و شُكر بي‏شمار ، خداوندي را سزاست كه بوستان هستي و ياسمن سرسبد آن ، انسان را به نيكوترين و زيباترين وجه آفرينش به منصّه‏ي ابراز آورد و زبان زيبا ستايان را هم‏آوا با خويش به ستايش برنهاد ؛ « فتبارك الله احسن الخالقين ». هم اوست كه سرير تعليم و اريكه‏ي تربيت به آفريدگان نماياند و صلاي صلابت و رايحه‏ي رحمت ، با « علم الآدم اسماء الحسني » در عرصه‏ي عبوديت انسان گسترد و سفيران عرش خويش براي هدايت ره‏جويان و هم‏آوايي ايمانيان برگزيد و به جانب فرش ، ايفاد نمود و هم اينان و خصوصاً اشرف رسولان‏يار ، حضرت خاتم‏النبّييّن و سيّد المرسلين ، محمّد مصطفي صلّي الله عليه و آله و اوصياي كرام ايشان كه سلام سپيده دلان نثار قدومشان باد ، بر مسند معلّاي معلّمي نشستند و راه روشن خلوص و خداخواهي را براي كافّه‏ي خلايق ، با انديشه‏ي مشعشع خويش هويدا ساختند و حبيب و محمود معبود چه شيرين و شيوا فرمود كه : « انّما بُعثتُ معلّما ».

 

پيوسته به ساحت حضرت‏منّان ابراز امتنان مي‏نماييم كه در عهد حاكميّت نظام جمهوري‏اسلامي به سر مي‏بريم و از نعمت زعامت بي‏بديل حضرت امام خميني (قدّس الله نفسه الزّكيّه) بهره‏ور گشته و از رهبري نورآگين زعيم عالم تشيّع و امام‏المسلمين، حضرت آيت الله العظمي خامنه‏اي (ادام الله ظلّه العالي) منتفع مي‏باشيم و آن را اعظم نعمات حق تعالي برمي‏شماريم و بر اداي شُكر شايسته‏اش كوشاييم.

 

با عنايت به اين كه وقف ، نوعي سنّت حسنه‏ي الهي است كه از ناحيه‏ي مقدّسه‏ي معصومين عليهم السّلام و بزرگان و سرآمدان دين به منصّه‏ي اظهار رسيده و عالمان و فرهيختگان و مريدان مخلص رسالت و ولايت ، بر استمرار اين سنّت كارآمد و نيك‏زاد و نيكوثمر ، ساعي بوده و همواره اهل نياز از ثمرات شيرين و شگرف آن بهره‏مند گشته‏اند ، برآن شديم كه اين مجموعه فرهنگي، تربيتي، آموزشي را به عنوان موقوفه موبّده‏ي شرعيّه اعلام نماييم و مقصودمان از اين امر ، تداوم مساعي و اموري است كه در اين مجموعه در راستاي گسترش فرهنگ و معارف و معالم ديني صورت مي‏گيرد.

 

آن چه در پي مي‏آيد شرح اين وقف‏نامه است كه ان شاء الله مرضيّ ساحت حضرت سبحان خواهد بود.

 

الف) مقدمه

 

 موقوفه « معلم » نهادي اسلامي علمي ، تربيتي و فرهنگي است.

 

 

ب) اهداف وقف

 

 1- ارتقاي سطح دانش و فرهنگ اسلامي جامعه

 

 2- تولید نظریه در زمینه های آموزش و پرورش برای ارائه پیشنهاد به آموزش و پرورش

 

 3- تعليم و تربيت افراد مستعد و با ايمان بر اساس مذهب حقه اثني عشري ، ارزشهاي انقلاب اسلامي ، ديدگاههاي امام خميني(ره) و رهنمودهاي حضرت آيت ا . . . خامنه‏اي

 

 4- ايجاد زمينه علمي و مالي براي ورود دانشآموزان متدين و معتقد به اسلام ناب محمدي‏، به دانشگاهها و مساعدت به دانشجويان متدين با استعداد جهت ادامه تحصيل.

 

 5- شناخت و گسترش آموزش و پرورش اسلامي به منظور پاسخگويي به نياز خانواده هايي كه علاقه دارند فرزندشان را بر اساس دستورات اسلام تربيت كنند.

 

 6- ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلاي تعليم و تربيت اسلامي كودكان و نوجوانان و جوانان

 

ج ) واقفين

 

 1- آقاي احمد توكلي: فرزند ابوالحسن ، داراي شناسنامه شماره 168 صادره از بهشهر .

 

 2- آقاي ابوالفضل اميري مقدم يزدي فرزند محمد ، داراي شناسنامه شماره 3163 صادره از مشهد

 

 3- خانم فاطمه مهرابي فرزند علي اصغر داراي شناسنامه شماره 87  صادره از سبزوار

 

 كه در نهايت اعتدال مزاج ، صحت عقل و سلامت احوال و اختيار و با كمال رغبت باطني به امر وقف اقدام نمودهاند.

 

 

 

د) عين موقوفه‌

 

 1-    شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 4/3857  مترمربع داراي پلاك شماره 634 فرعي از 74 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك اصلي بخش 11 ثبتي تهران با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان واقع در تهران ، اراضي خوردين به نشانيشهرك‏قدس ، فاز 7 ، روبروي بوستان دلاوران مجتمع آموزشي پسرانه معلم به انضمام اشتراك برق و آب و گاز و تلفن

 

 * تبصره يك :موقوفه حسب نظر و تشخيص متولي ، با توجه به اهداف موقوفه قابل توسعه و افزايش از طريق قبول كمكهاي مختلف افراد حقوقي و حقيقي خير مي‏باشد.

 

 * تبصره دو : كليه حقامتيازها و نيز اموال منقول اعم از اثاثيه ، تجهيزات ، وسايل نقليه كه براي اداره امور موقوفه تهيه و تأمين مي‏گردد ، منحصراً بايد در راستاي اهداف وقف به­كار گرفته شود و تبديل به احسن آنها از اختيارات متولي است­كه تحت ضوابط­و­مقررات موضوعه­قانوني قابل اعمال خواهد بود.

 

 * تبصره سه : حفظ و نگهداري عين موقوفه و ملحقات و منضمات و ساير اموال موضوع تبصره يك و دو فوق از اهم وظايف متولي است.

 

 

 

هـ) موقوفٌ عليه

 

 اهداف وقف ، مطابق ماده ب فوق الذكر اين وقف نامه در 5 بند كه بطور خلاصه عبارت است از ارتقاي سطح دانش و فرهنگ اسلامي جامعه ، شناخت و گسترش تعليم و تربيت اسلامي و كمك به دانش آموزان مستعد و متديّن براي ورود به دانشگاه.

 

و) توليت

 

 توليت موقوفه توسط هيئت امناء براي مدت پنج سال انتخاب مي شود. و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

 

 بديهي است در زمان ظهور حضرت ولي عصر(عج) حضرتحجتبنالحسنالعسكري ، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ، توليت اين موقوفه با حضرت ايشان خواهد بود و كليه امور موقوفه به يد با كفايت ايشان سپرده خواهد شد.

 

ز: هيات امناء

 

 شورايي است مركب از:

 

 1- آقاي احمد توكلي فرزند ابوالحسن داراي شناسنامه شماره 168 صادره از بهشهر     

 

 2- آقاي ابوالفضل اميري مقدم يزدي فرزند محمد داراي شناسنامه شماره 3163         صادره از مشهد

 

 3- خانم فاطمه مهرابي فرزند علي اصغر داراي شناسنامه شماره 87 صادره از سبزوار

 

 كه هريك در زمان حيات خويش يك نفر فرهنگي را كه معتقد و ملتزم به اسلام و به ارزشهاي انقلاب اسلامي و ديدگاههاي امام خميني(ره) و حضرت آيت ا . . . خامنه‏اي باشند ، به عنوان جانشين خود پيشنهاد ميكنند كه با آراي مثبت هيأت امناء (بدون راي مخالف)   پس از فوت پيشنهاد‏ دهنده جايگزين او خواهد شد.

 

 * تبصره : تعداد اعضاي هيات امناء با رعايت بند 8 ماده ح و تبصره بند 5 ماده ح قابل افزايش خواهد بود.

 

ح) وظايف و اختيارات هيأت امناء

 

 1- نصب متولي :

 

 بررسي صلاحيت متولي و تائيد و نصب متولي با اكثريت آراء.

 

 

 

2- عزل متولي :

 

 چنانچه  اعضاي هيأت امناء ، متولي را فاقد كفايت لازم دانستند ، او را عزل مي‏كنند.

 

 

 

3- تصويب بودجه ساليانه

 

 بررسی و تصویب بودجه سالیانه مجتمع در تيرماه هر سال تحصيلي و تائيد تفريغ بودجه در آبان سال تحصيلي آينده

 

 * تبصره : متولي حق انجام هيچگونه خرجي خارج از چهارچوب بودجه مصوب ندارد.

 

 4- بررسی و تائید مدیر مجتمع معرفی شده توسط متولی با اکثریتآراء.

 

5- عزل و نصب اعضاي هيأت امناء :

 

 در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت امناء ، صلاحيت خود را از دست بدهد ، هيأت امنا ، با تأييد  اعضاء او را بركنار خواهد كرد و از جانشين وي به عنوان عضو هيات امنا ، دعوت به عمل خواهد آورد.

 

 * تبصره ‌: مقصود از صلاحيت اعضاي هيات‏امناء اعتقاد و التزام به اسلام ، ولايتفقيه و ارزشهاي انقلاب اسلامي مي‏باشد.

 

6- تعيين حق التوليه: حق تولیت ساليانه متولي و حق نظارت ساليانه اعضاي هيئت امناء (بندهای6 و7 ماده ک) هنگام تصویب بودجه سالیانه تعیین می شود.

 

7- بازرسي و ارزيابي :

 

 هيات امناء در صورت ضرورت ميتواند رأساً يا با استفاده از متخصصين ، امور موقوفه را بر اساس اهداف وقف بازرسي و ارزيابي كند. و گزارش بازرسي به‏صورت‏كتبي به اولين جلسه هيأت امناء ارائه خواهد شد. ضرورت بازرسي بايد به تصويب اعضاء برسد.

 

8- افزايش اعضاي هيأت امناء :

 

 هر يك از اعضاي هيات امناء مي‏تواند افراد جديدي را با رعايت خصوصيات مندرج در بند « ز» جهت افزايش تعداد هيات امناء پيشنهاد نمايد در صورت تاييد نامبرده به اتفاق آراء ، فرد جديد به عنوان عضو هيات امناء تعيين خواهد شد.

 

 

 

ط) وظائف و اختيارات متولي

 

1- كليه آئین نامه­ها و شيوه­نامه­های مجتمع از قبیل گزينش کارکنان و آموزگاران ، گزینش دانشآموزان و نیز کلیه برنامه های سالیانه ، میان مدت و دراز مدت و تنظیم بودجه پس از تصویب شورای مدیران مجتمع و تایید تولیت وقت جنبه قانونی و شرعی پیدا خواهد کرد و لازم­الاجرا خواهد بود.

 

 * تبصره­یک: شورای­مدیران مجتمع متشکل از متولی، مدیر­مجتمع، مدیران واحدهای آموزشی و ستادی و مسئولین کمیته های تخصصی و دبیر شورا می باشد.

 

2- مديران واحدهاي آموزشي موقوفه با پيشنهاد متولي و حكم آموزش و پرورش به كار مشغول مي شوند ، عزل مديران واحدهاي آموزشي نيز از اختيارات متولي است.

 

3- متولي ميتواند با رعايت مصالح موقوفه ، حداكثر معادل 5% از عوايد خالص ساليانه موقوفه را به صورت وام قرض الحسنه به منظور امور ازدواج ، درمان ، مسكن يا ديگر مخارج اضطراري به كاركنان موقوفه و يا فارغ‏التحصيلان و دانش آموزان مجتمعهاي آموزشي تحت پوشش خود اختصاص دهد.

 

تبصره دو: متولي می تواند شخصاٌ مدیریت مجتمع را بعهده بگیرد و یا فرد ذیصلاحی را جهت این مسئولیت به هیئت امناء پیشنهاد نماید و درصورت تائید هیئت امناء( بند4 ماده ح) بخشی از وظایف و اختیارات مشروحه فوق به مدیر مجتمع تفویض می شود ولی در هر صورت متولی مسئول و پاسخگودر برابر هیئت امناء است.

 

تبصره سه ‌: عزل و نصب مديران واحدهای آموزشی پس از مشورت با هيئت امناء صورت خواهد گرفت.

 

ي) منابع در آمدي موقوفه

 

 1- درآمدهاي موقوفه از محل اجاره عين موقوفات

 

 2- از محل قبول كمكهاي جنسي و نقدي و اموال غير منقول افراد مومن خير .

 

 3- درآمدهاي حاصل از محل ارائه خدمات فرهنگي.

 

 

 

ك) الزامات وقف

 

 1- از آنجا كه اين موقوفه با هدف گسترش فرهنگ تعليم و تربيت ديني و اسلامي ايجاد شده است كليهء برنامهريزي‏هاي آن بايد در راستاي تأمين اين هدف باشد و مادامي كه در محل عين موقوفه واحدهاي آموزشي داير است بايد برنامههاي تعظيم شعائر الهي نظير: نماز جماعت دانش‏آموزان و كاركنان ، كلاسهاي فوقالعاده قرآن‏، نهج‏البلاغه و احكام ، مراسم مذهبي ، به طور مستمر از محل عوايد موقوفه اجرا شود.

 

 2- استخدام و اشتغال به كار افراد در اين موقوفه ، صرفاً پس از انجام مصاحبه و تحقيق و احراز صلاحيت‏هاي ديني ، اخلاقي و علمي ، با تأييد متولي امكان پذير خواهد بود. در مجتمع‏هاي آموزشي متعلق به موقوفه نيز گزينش دانشآموزان و احراز صلاحيتهاي ديني،اخلاقي و علمي آنان از طريق آزمونورودي، مصاحبه و تحقيق انجام خواهد شد.

 

 3- در صورتي كه عده‏اي از اولياي دانشآموزان امكان پرداخت شهريه مجتمعهاي آموزشي موقوفه را نداشته باشند ، به پيشنهاد مدير واحد آموزشي مربوط و تأييد متولي مشمول تخفيف خواهند شد. و در هر سال ميتوان حداكثر معادل 5% از كل درآمد ناخالص موقوفه را به اين امر اختصاص داد.

 

 4- حقالزحمه كاركنان بر اساس نظام مالي و حقوقي موقوفه پرداخت خواهد شد.

 

 5- به­منظور حفظ­و تعالي تربيت ديني­فارغ­التحصيلان مجتمعهاي­آموزشي­موقوفه، متولي بايد زمينه ارتباط مستمر آنان را با موقوفه فراهم سازد و هزينههاي مربوط را نيز با رعايت صرفهجويي از محل عوايد ساليانه موقوفه طبق بودجه سالانه مصوب پرداخت نمايد.

 

 6- حق التوليه ساليانه متولي ، حداكثر معادل 2% كل درآمد ناخالص ساليانه موقوفه خواهد بود. و در هر سال توسط هيئت امناء تعيين مي شود.

 

 7- حق نظارت ساليانه هيأت امناء نيز حداكثر معادل دو درصد كل درآمد ناخالص ساليانه موقوفه توسط هيئت امناء تعيين مي شود  كه بالسّويه بين اعضاء تقسيم خواهد شد.

 

         تبصره : چنانچه متولي عضو هيات امنا باشد ، حق نظارت هيات امنا به او تعلق       نخواهد گرفت

 

 8- مازاد درآمد ساليانه موقوفه صرف توسعه امكانات و شعب موقوفه ، خصوصاً در مناطق محروم و ديگر اموري خواهد شد كه با توجه به اهداف موقوفه در جهت تقويت تربيت ديني و گسترش فرهنگ اسلامي در جامعه باشد.

 

 9- متولي بايد برنامه كيفي و كمي موقوفه را در آغاز هر سال مالي(بند3 ماده ح) ، به هيأت امناء ارائه دهد و در پايان هر سال مالي نيز گزارش عملكرد برنامه و ميزان موفقيت آن را منعكس كند.

 

 10- متولی باید گزارش اولیه عملکرد برنامه سالیانه را تا پایان نیمسال اول تحصیلی به هیئت امناء ارائه نماید.

 

 11- هربرنامه‏اي كه با اهداف موقوفه تعارض داشته باشد ، شرعاً از درجه اعتبار ساقط است.

 

 12- به منظور تشويق و ترغيب مسلمانان به امر مقدس و متعالي وقف ، اولين متولي ، موظف است سنگ نوشتهاي با مضمون ذيل  تهيه و در مكان مناسب در ساختمان موقوفه نصب نمايد :

 

  

 

در عصر حضرت امام خميني(قدس سره‌) و در عهد ولايت حضرت آيت الله خامنهاي اين مجموعه در راه گسترش فرهنگ و تعليم و تربيت اسلامي  وقف شد.

 

          واقفين:   1- احمد توكلي   2- ابوالفضل اميريمقدم  3-فاطمه مهرابي

 

 

 

ل) بيع وقف

 

 بيع عين موقوفه جايز نيست مگر اين كه انتفاع از آن به هر دليلي ممكن نباشد يا عمران آن مطابق اهداف وقف متعذر باشد. كه در اين صورت با اتفاق آراي هيأت امناء بايد تبديل به احسن گردد و رقبه جايگزين به نام موقوفه ابتياع و ثبت و ضبط و اداره گردد.

 

 

 

م) اصلاحات وقف نامه

 

 به جز اهداف وقف كه غيرقابل تغيير است ، چنانچه در اثر شرايط زمان و مكان ، ضرورت ايجاد تغييراتي در اين وقف‏نامه در محدوده مقررات قانوني و شرعي اجتناب‏ناپذير باشد ، تغييرات ضروري توسط هر يك از اعضاء هيأت امناء پيشنهاد خواهد شد و در صورت تصويب آن توسط هيات امناء به اتفاق آراء  تغييرات فوق الذكر در وقف‏نامه به عمل خواهد آمد.