مدیر دبستان، آقای دکتر میرزا آقاسی

آقای روح اله میرزا آقاسی مدیریت دبستان معلم 2 و مدیر واحد مشاوره مجتمع آموزشی معلم ، دانش آموخته‌ی دکتری مشاوره با 18 سال سابقه آموزشی و پرورشی در مناطق مختلف و عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. 

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

معاونت آموزشی - آقای پیکی‌نژاد

آقای غلامرضا پیکی نژاد ، معاونت آموزشی و پرورشی مقطع دبستان دو، دارای مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی با 29 سال سابقه ی تخصصی آموزشی و پرورشی در مقطع دبستان.

مسئول پایه سوم، آقای حمیدرضا طالقانی

آقای حمیدرضا طالقانی مسئول پایه سوم و معلم کلاس سوم همت ، دارای مدرک کارشناسی آموزش زبان و با تجربه ی بیش از30 سال کار آموزشی و مدیریت آموزشی. ایشان از سال 79 در مدرسه معلم مشغول به کار هستند و در مقاطع راهنمایی و دبستان فعالیت داشته اند.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

مسئول پایه چهارم - آقای مصطفی شریعتمداری


مصطفي شريعتمداری معلم راهنمای پایه چهارم و درس ریاضی پایه چهارم دبستان دارای بیش از 10 سال 
سابقه فعالیت آموزشی و پرورشی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی.

مسئول پایه پنجم و ششم، آقای محمد کردی 

 

محمد کردی معلم راهنمای پایه‌های پنجم و ششم با 17 سال سابقه فعالیت آموزشی و پرورشی، دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی.  

Odoo text and image block