مدیر دبستان، آقای دکتر میرزا آقاسی

آقای روح اله میرزا آقاسی مدیریت دبستان معلم 2 و مدیر واحد مشاوره مجتمع آموزشی معلم ، دانش آموخته‌ی دکتری مشاوره با 19 سال سابقه آموزشی و پرورشی در مناطق مختلف و عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. 

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

معاونت آموزشی - محمد کردی

محمد کردی معاونت آموزشی با 19 سال سابقه فعالیت آموزشی و پرورشی، دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی.

مسئول پایه ششم- آقای مصطفی شریعتمداری


مصطفي شريعتمداری معلم راهنمای پایه های پنجم و ششم و معلم درس مهارت های زندگی. دارای بیش از 11 سال سابقه فعالیت آموزشی و پرورشی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی.
Odoo text and image block
Odoo text and image block

مسئول پایه پنجم - آقای جواد رفعتی


جواد رفعتی
 

مسئول پایه چهارم - آقای حمیدرضا آقاجانی


حمیدضا آقاجانی با تحصیل در رشته مدیریت و 17 سال سابقه فعالیت در دبستان های مناطق 1 و 2 مسئول پایه چهارم هستند. همچنین ایشان موئلف کتاب های کمک آموزشی در این مقطع هستند.
 
Odoo image and text block
Odoo text and image block

مسئول پایه سوم - آقای جواد مظهری


ایشان با تحصیلات کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و 15 سال فعالیت آموزشی در دبستان های تهران و همچنین تألیف عناوینی از کتاب های کمک آموزشی پایه سوم مسئولیت پایه های سوم مدرسه را به عهده دارند.