نظرسنجی های دبستان پسرانه معلم

 

نظرسنجی از اولیا سال تحصیلی 97-98

 

والدین محترم

با سلام و احترام به منظور کسب نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه ها و فعّالیت های آموزشی و تربیتی ، پرسشنامه ی ذیل تقدیم می گردد. این نظرات شاخص مهمی برای تعیین آن است که مدرسه تا چه اندازه نیازهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان را برآورده می کند. خواهشمند است با قضاوت منطقی ، منصفانه و مبتنی برصداقت ، نظرات خود را ثبت نمایید.

برای ثبت نظرات لطفا بر روی لینک مربوط به پایه تحصیلی فرزندتان کلیک نمایید. 

Odoo - Sample 1 for three columnsپایه سوم


Odoo - Sample 2 for three columnsپایه چهارم

 

Odoo - Sample 3 for three columnsپایه پنجم


Odoo - Sample 1 for three columnsپایه ششم