نظرسنجی های دبستان پسرانه معلم

 

نظرسنجی از اولیا سال تحصیلی 96-97

 

والدین محترم

با سلام و احترام به منظور کسب نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه ها و فعّالیت های آموزشی و تربیتی ، پرسشنامه ی ذیل تقدیم می گردد. این نظرات شاخص مهمی برای تعیین آن است که مدرسه تا چه اندازه نیازهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان را برآورده می کند. خواهشمند است با قضاوت منطقی ، منصفانه و مبتنی برصداقت ، نظرات خود را ثبت نمایید.

برای ثبت نظرات لطفا بر روی لینک مربوط به پایه تحصیلی فرزندتان کلیک نمایید.

نظرسنجی اولیای پایه سوم دبستان پسرانه معلم

نظر سنجی اولیای پایه چهارم دبستان پسرانه معلم

نظرسنجی اولیای پایه پنجم دبستان پسرانه معلم

نظرسنجی اولیای پایه ششم دبستان پسرانه معلم