نظرسنجی سال 96-97 از اولیای پایه سوم

کلاس *


فرزندم احساس خوبی نسبت به آموزگار خود دارد *

آموزگار فرزندم، بسیار متعهد هست *

آموزگار فرزندم، او را به یادگیری تشویق میکند *

تخصص آموزگار فرزندم، پاسخگوی نیازهای آموزشی او میباشد *

آموزگار فرزندم از سیستم تشویق و تنبیه به جا و مناسب استفاده می کند *

پرسش های مستمر در کلاس درس توسط آموزگار انجام می شود *

آموزگار فرزندم روحیه پرسشگری و پژوهشگری دانش آموزان را ترغیب می کند *

آموزگار فرزندم در جذاب کردن یادگیری ، بسیار موفق عمل کرده است *

آموزگار فرزندم مشتاقانه تدریس می نماید و پر تلاش است وبچه ها را به درس علاقه مند می نماید *

آموزگار فرزندم با رفتار های دانش آموزان به صورت منطقی و عادلانه برخورد می کند *

از عملکرد آموزگاران زبان انگلیسی فرزندم رضایت دارم *

از عملکرد آموزگار قرآن فرزندم رضایت دارم *

از عملکرد آموزگار ورزش فرزندم رضایت دارم *

از عملکرد آموزگار هنر فرزندم رضایت دارم *

تکالیف منزل فرزندم توسط معلمین به خوبی رسیدگی میشود *


فرزندم مشتاقانه به مدرسه می رود و منتظر یادگیری است *

فرزندم در حال تسلط پیدا کردن بر یکسری مهارتهای فردی و اجتماعی است *

برنامه های آموزشی مدرسه ، باعث می شود تا فرزندم مطالب کتاب های درسی را به راحتی یاد بگیرد *

این مدرسه یکسری فعالیتهای خارج از برنامه درسی مناسب دارد که کمک زیادی به توسعه فعالیت های پرورشی وتربیتی فرزندم می نماید *

برنامه های اردویی مدرسه را برای رشد و ارتقای توانمندیهای اجتماعی فرزندم مناسب می بینم *

ارتباط دو طرفه خوبی میان کادر مدرسه و والدین وجود دارد *

این مدرسه تلاش می کند همواره عوامل آموزشی وپرورشی خود را به روز نموده وپویا باشد *

گزارش های آموزشی و پرورشی مرتبط با فرزندم ، درک خوبی از پیشرفت یا افت او در مدرسه به من می دهد *

مدرسه نسبت به شنیدن نظرات والدین ، مشتاق است. *

غیبت ها و تاخیر ها و موارد انضباطی فرزندم ، به خوبی پیگیری می شوند *

مدرسه فرزندم ، تمیز و مرتب است *

از فضا و امکانات مدرسه راضی هستم *

رسیدگی ناظم مدرسه به امور دانش آموزان مناسب است *

از کیفیت فعالیتهای فرهنگی مدرسه ، مانند بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی رضایت دارم *

از کیفیت فعالیتهای فرهنگی مدرسه ، در بخش مناسبت های مذهبی رضایت دارم *

درخواست والدین از مسئولان درمورد مسائل آموزشی ، تربیتی و انضباطی فرزندشان ،به خوبی رسیدگی می شود *

به طور کلی از آموزشی که فرزندم در مدرسه دریافت میکند ، هم از لحاظ آموزشی وهم پرورشی راضی هستم *

از وضعیت آموزشی درسی زبان انگلیسی در مدرسه ، راضی هستم *

آزمونهای جامع وکنترل کیفیت را برای پیشرفت علمی دانش آموزان ، مناسب می دانم *

برنامه ها و فعالیت های اعتقادی و دینی ، از غنا و محتوای مناسبی برخوردار است *

نقش مدیر مدرسه فرزندم در پیشبرد اهداف و برنامه ها ی مدرسه ، بسیار موثر و کار آمد است *

انتقال پیامها و پیگیری امور از طرف روابط عمومی مدرسه ، به خوبی صورت می پذیرد *

مدرسه ، برنامه های آموزش خانواده را با کیفیت مناسب برگزار می کند *

نظامنامه تربیتی مدرسه را مطالعه نموده و جالب توجه می دانم *


کیفیت تغذیه و تنوع آن مناسب میباشد (در صورت استفاده)

پاسخگویی به مراجعات اولیا جهت انجام امور مالی، به سهولت انجام می پذیرد *

کیفیت غذای مجتمع، مناسب میباشد (در صورت استفاده) *

از خدمات رفت و آمد سرویس مدرسه فرزندم، رضایت دارم (درصورت استفاده) *

از وضعیت آموزش علوم رایانه در مدرسه ، راضی هستم *

با دیدگاه ها، نظرات و برنامه های مدیر مجتمع، آشنایی دارم *

از اهداف و برنامه های ارائه شده توسط مرکز مشاوره و روانشناسی مجتمع، آگاهی کامل دارم *

آموزش های مرکز مهارت آموزی برای کسب مهارت های فرزندم مناسب است *

از کیفیت برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزش خانواده توسط مرکز مشاوره مجتمع، رضایت دارم *

از اهداف و برنامه های ارائه شده توسط مرکز مشاوره و روانشناسی مجتمع، آگاهی دارم *

از فعالیت ها و برنامه های ارائه شده توسط واحد پزشکی مجتمع، آگاهی دارم *

از خدمات ارائه شده توسط واحد پزشکی برای فرزندم، راضی هستم *

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان و مرکز مهارت آموزی مجتمع از کیفیت و جذابیت مناسبی برخوردار بوده است *


هرگونه نقطه نظر و یا پیشنهاد خود را بفرمایید