نظرسنجی سال 97-98 از اولیای پایه سوم

انتخاب کلاس


فرزندم احساس خوبی نسبت به آموزگار خود دارد

آموزگار فرزندم ، بسیار متعهد هست

آموزگار فرزندم ، او را به یادگیری تشویق میکند

تخصص آموزگار فرزندم ، پاسخگوی نیاز های آموزشی او میباشد

آموزگار فرزندم از سیستم تشویق و تنبیه به جا و مناسب استفاده می کند

پرسشهای مستمر در کلاس درس توسط آموزگار انجام می شود

آموزگار فرزندم روحیه پرسشگری و پژوهشگری دانش آموزان را ترغیب می کند

آموزگار فرزندم در جذاب کردن یادگیری ، بسیار موفق عمل کرده است

آموزگار فرزندم مشتاقانه تدریس می نماید و پر تلاش است وبچه ها را به درس علاقه مند می نماید

آموزگار فرزندم با رفتار های دانش آموزان به صورت منطقی و عادلانه برخورد می کند

از عملکرد آموزگاران زبان انگلیسی فرزندم رضایت دارم

از عملکرد آموزگار قرآن فرزندم رضایت دارم

از عملکرد آموزگار ورزش فرزندم رضایت دارم

از عملکرد آموزگار هنر فرزندم رضایت دارم

تکالیف منزل فرزندم توسط معلمین به خوبی رسیدگی میشود


فرزندم مشتاقانه به مدرسه می رود و منتظر یادگیری است

فرزندم در حال تسلط پیدا کردن بر یکسری مهارتهای فردی و اجتماعی است

برنامه های آموزشی مدرسه ، باعث می شود تا فرزندم مطالب کتاب های درسی را به راحتی یاد بگیرد

این مدرسه یکسری فعالیتهای خارج از برنامه درسی مناسب دارد که کمک زیادی به توسعه فعالیت های پرورشی وتربیتی فرزندم می نماید

برنامه های اردویی مدرسه را برای رشد و ارتقای توانمندیهای اجتماعی فرزندم مناسب می بینم

ارتباط دو طرفه خوبی میان کادر مدرسه و والدین وجود دارد

این مدرسه تلاش می کند همواره عوامل آموزشی وپرورشی خود را به روز نموده وپویا باشد

گزارش های آموزشی و پرورشی مرتبط با فرزندم ، درک خوبی از پیشرفت یا افت او در مدرسه به من می دهد

مدرسه نسبت به شنیدن نظرات والدین ، مشتاق است.

غیبت ها و تاخیر ها و موارد انضباطی فرزندم ، به خوبی پیگیری می شوند

مدرسه فرزندم ، تمیز و مرتب است

از فضا و امکانات مدرسه راضی هستم

رسیدگی ناظم مدرسه به امور دانش آموزان مناسب است

از کیفیت فعالیتهای فرهنگی مدرسه ، مانند بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی رضایت دارم

از کیفیت فعالیتهای فرهنگی مدرسه ، در بخش مناسبت های مذهبی رضایت دارم

درخواست والدین از مسئولان درمورد مسائل آموزشی ، تربیتی و انضباطی فرزندشان ،به خوبی رسیدگی می شود

به طور کلی از آموزشی که فرزندم در مدرسه دریافت میکند ، هم از لحاظ آموزشی وهم پرورشی راضی هستم

از وضعیت آموزشی درسی زبان انگلیسی در مدرسه ، راضی هستم

آزمونهای جامع وکنترل کیفیت را برای پیشرفت علمی دانش آموزان ، مناسب می دانم

برنامه ها و فعالیت های اعتقادی و دینی ، از غنا و محتوای مناسبی برخوردار است

نقش مدیر مدرسه فرزندم در پیشبرد اهداف و برنامه ها ی مدرسه ، بسیار موثر و کار آمد است

انتقال پیامها و پیگیری امور از طرف روابط عمومی مدرسه ، به خوبی صورت می پذیرد

مدرسه ، برنامه های آموزش خانواده را با کیفیت مناسب برگزار می کند

نظامنامه تربیتی مدرسه را مطالعه نموده و جالب توجه می دانم


کیفیت تغذیه و تنوع آن مناسب میباشد ( در صورت استفاده )

پاسخگویی به مراجعات اولیا جهت انجام امور مالی، به سهولت انجام می پذیرد

کیفیت غذای مجتمع ، مناسب میباشد ( در صورت استفاده )

از خدمات رفت و آمد سرویس مدرسه فرزندم ، رضایت دارم ( درصورت استفاده)

از وضعیت آموزش علوم رایانه در مدرسه ، راضی هستم

با دیدگاه ها ، نظرات و برنامه های مدیر مجتمع ، آشنایی دارم

از اهداف و برنامه های ارائه شده توسط مرکز مشاوره و روانشناسی مجتمع ، آگاهی کامل دارم

آموزش های مرکز مهارت آموزی برای کسب مهارت های فرزندم مناسب است

از کیفیت برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزش خانواده توسط مرکز مشاوره مجتمع ، رضایت دارم

از اهداف و برنامه های ارائه شده توسط مرکز مشاوره و روانشناسی مجتمع ، آگاهی دارم

از فعالیت ها و برنامه های ارائه شده توسط واحد پزشکی مجتمع ، آگاهی دارم

از خدمات ارئه شده توسط واحد پزشکی برای فرزندم ، راضی هستم