نظرسنجی سال 97-98 از اولیای پایه پنجم

کلاس


فرزندم احساس خوبی نسبت به آموزگار خود دارد

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

آموزگار فرزندم ، بسیار متعهد هست

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

آموزگار فرزندم ، او را به یادگیری تشویق میکند

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
اقای شفیعی

تخصص آموزگار فرزندم ، پاسخگوی نیاز های آموزشی او میباشد

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

آموزگار فرزندم از سیستم تشویق و تنبیه به جا و مناسب استفاده می کند

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

پرسشهای مستمر در کلاس درس توسط آموزگار انجام می شود

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

آموزگار فرزندم روحیه پرسشگری و پژوهشگری دانش آموزان را ترغیب می کند

13245
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

آموزگار فرزندم در جذاب کردن یادگیری ، بسیار موفق عمل کرده است

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

آموزگار فرزندم مشتاقانه تدریس می نماید و پر تلاش است وبچه ها را به درس علاقه مند می نماید

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

آموزگار فرزندم با رفتار های دانش آموزان به صورت منطقی و عادلانه برخورد می کند

12345
آقای هاشمی
آقای رفعتی
آقای شفیعی

از عملکرد آموزگاران زبان انگلیسی فرزندم رضایت دارم

از عملکرد آموزگار قرآن فرزندم رضایت دارم

از عملکرد آموزگار ورزش فرزندم رضایت دارم

از عملکرد آموزگار هنر فرزندم رضایت دارم


معلم راهنمای فرزندم ، هنگام شنیدن دیدگاه های والدین با آرامش مطالب راشنیده ومنطقی برخورد می کند

والدین برای ارتباط با معلم راهنما ، مشکلی ندارند

ارتباط معلم راهنما و دانش آموزان ، موثر ، کار آمد و مطلوب است

معلم راهنمای فرزندم موارد آموزشی و تربیتی دانش آموزان را به خوبی پیگیری می نماید

نقش الگویی معلم راهنما برای فرزندم کاملا مشهود است


فرزندم مشتاقانه به مدرسه می رود و منتظر یادگیری است

فرزندم در حال تسلط پیدا کردن بر یکسری مهارتهای فردی و اجتماعی است

برنامه های آموزشی مدرسه ، چالش فکری و علمی لازم را برای فرزندم ایجاد می کند تا فرزندم مطالب کتاب های درسی را به راحتی یاد بگیرد

این مدرسه یکسری فعالیتهای خارج از برنامه درسی مناسب دارد که کمک زیادی به توسعه فعالیت های پرورشی وتربیتی فرزندم می نماید

برنامه های اردویی مدرسه را برای رشد و ارتقای توانمندیهای اجتماعی فرزندم مناسب می بینم

ارتباط دو طرفه خوبی میان کادر مدرسه و والدین وجود دارد

این مدرسه تلاش می کند همواره عوامل آموزشی وپرورشی خود را به روز نموده وپویا باشد.

گزارش های آموزشی و پرورشی مرتبط با فرزندم ، درک خوبی از پیشرفت یا افت او در مدرسه به من می دهد

مدرسه نسبت به شنیدن نظرات و انتقادات والدین ، مشتاق است.

غیبت ها و تاخیر ها و موارد انضباطی فرزندم ، به خوبی پیگیری می شوند

مدرسه فرزندم ، تمیز و مرتب است

از فضا و امکانات مدرسه راضی هستم

نحوه اطلاع رسانی به والدین مناسب است (ارائه رضایتنامه بازدید ها و...)

از کیفیت فعالیتهای تربیتی و فرهنگی مدرسه ، رضایت دارم

درخواست والدین از مسئولان درمورد مسائل آموزشی ، تربیتی و انضباطی فرزندشان ،به خوبی رسیدگی می شود

به طور کلی از آموزشی که فرزندم در مدرسه دریافت میکند ، از لحاظ آموزشی وهم پرورشی راضی هستم

از وضعیت آموزشی درسی زبان انگلیسی در مدرسه ، راضی هستم

آزمونهای جامع را برای پیشرفت علمی دانش آموزان ، مناسب میدانم

برنامه ها و فعالیت های اعتقادی و دینی ، از غنا و محتوای مناسبی برخوردار است

نقش مدیر مدرسه فرزندم در پیشبرد اهداف و برنامه ها ی مدرسه ، بسیار موثر و کار آمد است

انتقال پیامها و پیگیری امور از طرف روابط عمومی مدرسه ، به خوبی صورت می پذیرد

مدرسه ، برنامه های آموزش خانواده را با کیفیت مناسب برگزار می کند

نظامنامه تربیتی مدرسه را مطالعه نموده و جالب توجه می دانم


پاسخگویی به مراجعات اولیا جهت انجام امور مالی و اداری ، به سهولت انجام می پذیرد

کیفیت غذای مدرسه ، مناسب میباشد ( در صورت استفاده )

از خدمات رفت و آمد سرویس مدرسه فرزندم ، رضایت دارم ( درصورت استفاده)

از اهداف و برنامه های کلی مجتمع معلم ، آگاهی کامل دارم

از وضعیت آموزش علوم رایانه در مدرسه ، راضی هستم

با دیدگاه ها ، نظرات و برنامه های مدیریت مجتمع ، آشنایی دارم

خدمات و برنامه های ارائه شده توسط مرکز مهارت آموزی ، از محتوای مناسبی برخوردار است

برنامه های مرکز مهارت آموزی برای رشد و ارتقای فرزندم مناسب است

از کیفیت برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزش خانواده توسط مرکز مشاوره مجتمع ، رضایت دارم

از اهداف و برنامه های ارائه شده توسط مرکز مشاوره و روانشناسی مجتمع ، آگاهی کامل دارم

از فعالیت ها و برنامه های ارائه شده توسط واحد پزشکی مجتمع ، آگاهی کامل دارم

از خدمات ارائه شده توسط واحد پزشکی برای فرزندم ، راضی هستم

تغذیه مدرسه از کیفیت و تنوع مناسبی برخوردار است.